Защита на потребителите
Публични покани - информация за обяви
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПИСКИ ЗА ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВИ/ ПО ЗОП НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

10.09.2019
ОП-15/10.09.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "Ремонт на пътна настилка на ул."Св.Константин и Елена" от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул."Цар Иван Шишман" от ОТ.2 до ОТ.1. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9092344 от 10.09.2019г.


28.08.2019
ОП-12/28.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ - част Пътна ". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091910 от 28.08.2019 г.

22.08.2019

ОП-11/22.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. "ДОЛНА БЕЛИЦА" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ – ЧАСТ ВОДОПРОВОД”. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091700 от 22.08.2019 г.


05.08.2019
ОП-10/05.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с. Струмяни. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091060 от 05.08.2019 г.

10.07.2019
ОП-9/10.07.2019 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  „Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м.”. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9090157 на 10.07.2019 г.

22.02.2019

ОП-4/22.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет"Обществен превоз на пътници  по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9085975/22.02.2019 г.

21.02.2019
ОП-3/21.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", фаза 1". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9085922/21.02.2019 г.

15.02.2019
ОП-2/15.02.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства – 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“. Информацията е публикувана в АОП под  ID № 9085702 от 15.02.2019 г.

14.01.2019
ОП-1/14.01.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под  ID № 9084865 от 14.01.2019.


10.12.2018
ОП-17/10.12.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническо оборудване за нуждите на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9084108 от 10.12.2018.

ОП-13/17.10.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Консултантски услуги по управление на проект "Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина "Патиланци". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9082025 от 17.10.2018г.

ОП-11/21.09.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9081083 от 21.09.2018 г.

ОП-10/12.09.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура "Активно включване" по проект "Активен живот". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9080701 от 12.09.2018 г.

ОП-6/20.07.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:  „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“.  Информацията е публикувана в АОП под ID № 9078726 от 20.07.2018 г.

ОП-5/01.06.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги“ по проект: „Солидарност за наследство“ (“SOLIDARITY4HERITAGE“)“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9076756 от 01.06.2018 г.

ОП-4/11.05.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9075919 от 11.05.2018 г.

ОП-2/22.01.2018 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID №9072373 от 22.01.2018 г.

ОП-1/17.01.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID №9072274 от 17.01.2018 г.

ОП-9/28.09.2017 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01. Информацията е публикувана в АОП под ID №9068750 от 28.09.2017 г.

ОП-8/28.09.2017г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Активен живот" по обособени позиции:
ОП №1 "Изработване и доставка на брошури и диплянки" запазена за хора с увреждания;
ОП №2 "Изработка и доставка на тениски и шапки" на стойност запазена за хора с увреждания;
ОП №3 "Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността". Информацията е публикувана в АОП под ID №9068749 от 28.09.2017 г.

ОП-7/08.09.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:  „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9068115 от 08.09.2017 г.

ОП-6/08.09.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9068114 от 08.09.2017 г.

ОП-5/25.07.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни – втори етап". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9066604 от 25.07.2017 г.

ОП-3/20.03.2017

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на стадион с.Микрево, община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9062495 от 20.03.2017 г.

ОП-2/14.03.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9062315 от 14.03.2017 г.


ОП-1/06.01.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9060472 от 06.01.2017 г.

ОП-18/14.12.2016
Oткрита е ОП-18/14.12.2016г. обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер - товарач за нуждите на община Струмани", с ID № 9059939 в АОП от 14.12.2016 г.

ОП-16/14.09.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни", публикувана в АОП под № 9056534 на 14.09.2016

ОП-15/12.09.2016 г.

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места от община Струмяни", публикувана в АОП под № 9056422 на 12.09.2016 г.

ОП-14/29.08.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", публикувана в АОП под № 9055927 на 29.08.2016 г.


ОП-13/26.08.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, Община Струмяни", публикувана в АОП под № 9055842 на 26.08.2016


ОП-12/22.08.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", публикувана в АОП под № 9055607 на 22.08.2016 г.

08 04-1010/08.08.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016 Г., публикувана в АОП под № 9055126 на 08.08.2016 г.

ОП-9/14.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на експерти за предоставяне на междусекторни и мултидисциплинарни подкрепящи услуги за потребителите на социални услуги " по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9052918 в АОП на 14.04.2016 г.


ОП-8/14.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за информираност и публичност  за дейностите по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9052912 в АОП на 14.04.2016 г.

ОП-7/11.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на община Струмяни и на екипа за организация и управление на проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по оперативна прорама " Развитие на човешките ресурси", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001 в две обособени позиции, публикувана под № 9052407 в АОП на 11.04.2016 г.


ОП-6/06.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни, публикувана под № 9052149 в АОП на 06.04.2016 г.

08 04-398/05.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни, публикувана под № 9052074 в АОП на 05.04.2016 г.

ОП-5/31.03.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9051932 в портала на АОП на 31.03.2016 г.

Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимост от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет - "Оценка на потребностите на лицата от целевата група" по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001., публикувана под № 9051825 в портала на АОП на 29.03.2016 г.

Община Струмяни на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет - "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни", публикувана по № 9048842 в портала на АОП на 10.12.2015 г.

ОП-2/25.06.2015
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни”, публикувана под № 9043189 в портала на АОП на 25.06.2015 г.

08 04-493/22.04.2015
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9041054 в портала на АОП на 22.04.2015 г.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ „Патиланци”, с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа – хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи”
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнители кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: „Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност”, във връзка с изпълняван от община Струмяни проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-137/20.08.2014 год.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9032188 в портала на АОП на 24.07.2014г.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.
 
ОП-3/10.07.2014 г.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № ОП-3/10.07.2014 г. със Заповед З-450/10.07.2014 г. на Кмета на община Струмяни.
Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС