Защита на потребителите
Избори за Народно събрание 2021
СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.(премахнат след провеждане на изборите)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.(премахнат след провеждане на изборите)

Електронни услуги, свързани с изборния процес чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление":
 1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес(по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)
 2. 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци
 3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)
 4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
 5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 ИК)
 6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място(по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
 7. 910008 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия
    

Съобщения и информация от Общинска администрация:

07.06.2021(съобщение на ЦИК от 02.06.2021 г.)
Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

28.05.2021 г. 
Свикват се консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на 04.06.2021 г. от 10.00 ч. 

17.05.2021 г.
Заповед № З-174/17.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

17.05.2021 г.
Заповед № З-173/17.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

09.03.2021 г.
Публикувана е Заповед № 3-71/09.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Струмяни по време на инфромационно-разяснителната компания за изборите за Народно събрание

02.03.2021 г.
Публикувана е Заповед № З-60/02.03.2021 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със Заповедта може да се запознаете тук.

17.02.2021 г.
Свикват се консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ на 22.02.2021 г. от 13.00 часа

01.02.2021 г.
Заповед № З-23/01.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

01.02.2021 г.
Заповед № З-24/01.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС