Избори за Народно събрание 2021

Електронни услуги, свързани с изборния процес чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление":
  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284 
  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152
  7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da
    

Съобщения и информация от Общинска администрация:

09.03.2021 г.
Публикувана е Заповед № 3-71/09.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Струмяни по време на инфромационно-разяснителната компания за изборите за Народно събрание

02.03.2021 г.
Публикувана е Заповед № З-60/02.03.2021 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със Заповедта може да се запознаете тук.

17.02.2021 г.
Свикват се консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ на 22.02.2021 г. от 13.00 часа

01.02.2021 г.
Заповед № З-23/01.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

01.02.2021 г.
Заповед № З-24/01.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?