Solidarity4Heritage
МКБППМН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Административен адрес:
 2825 с.Струмяни
пл. "7-ми април" № 1

Контакти:
Секретар на МКБППМН:
тел. 07434/3108 - Диана Петкова
e-mail: dianalieva@abv.bg

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2019 ГОДИНА


Дейност и съобщения:

 

30.08.2019
Във връзка с Лятната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни, бе организирана културно-развлекателна екскурзия на 30.08.2019 г. за децата от община Струмяни. С интересната екскурзия, лятната програма на местната комисия завършва, но предстоят още мероприятия през есенния сезон. Вижте повече тук.

10.08.2019
Като част от лятната програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Струмяни, с помощта на обществените възпитатели и Общинска администрация Струмяни, на 09.08.2019 г. в залата на НЧ „Будител“ в с. Струмяни се проведе спортна инициатива. В традиционния спортен турнир по тенис на маса взеха участие 10 деца, разпределени в две възрастови групи. Децата показаха умения и желание да спортуват активно. Вижте пове тук.


18.05.2019
В „Нощта на музеите“ – децата на община Струмяни преживяха забавна разходка в Археологическия музей и Епископската базилика в гр.Сандански !

20.03.2019
За фото-конкурса и във Facebook, вижте тук. 
За колопохода под надслов: „Здраве и спорт за децата на Струмяни“ на 03.04.2019 г. (сряда).информация вижте тук.

13.03.2019
ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 7-МИ АПРИЛ, ОбА СТРУМЯНИ СЪВМЕСТНО С МКБППМН КЪМ ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОРГАНИЗИРАТ ФОТО-КОНКУРС „КРАСОТАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ“!

07.01.2019 г.
МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2019 г.

07.07.2018
16.02.2018 г.
Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г.

15.01.2018

13.12.2017

27.06.2017


30.01.2017

18.05.2016

11.03.2014

15.12.2010 г.
Общинска програма за закрила на детето
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?