Решения

Решения на ОбС Струмяни мандат 2003-2007

Решения на ОбС Струмяни мандат 2007-2011

Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015
 Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019


Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019


 
Решения - Протокол № 1/ 05.11.2019 г.

 Решения - Протокол № 2/ 28.11.2019 г.

 Решения - Протокол № 3/ 11.12.2019 г.
               - Приложение към Решение № 32
 Решения - Протокол № 4/ 27.12.2019 г.
               - Приложение към Решение № 47 
               - Приложение към Решение № 48(План-сметка разходи за битови отпадъци 2020)  
               - Приложение към Решение № 48(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Струмяни)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Братя МИладинови-1936" с. Микрево)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Будител-1997" с. Струмяни)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Климент Охридски-1920" с. Илинденци)

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?