Защита на потребителите
Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022
ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или  по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата 
https://regna.grao.bg/, краен срок 17.09.2022 г.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)(премахнати след провеждането на изборите)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.(премахнат след провеждането на изборите)

Приложение № 21-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022 г., до кмета на общината/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.


Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.


Видео - Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка
Електронни услуги, свързани с изборния процес чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Министерство на електронното управление:
  1. 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 2 октомври 2022 г.
  2. 910002 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК))
  3. 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)
  4. 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)


Съобщения и информация от Общинска администрация:

19.09.2022
На 26.09.2022 ще бъде е проведено обучение на членовете на СИК

15.09.2022
Напомняме, че на 17.09.2022 г.  включително, изтича срокът за:

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 2 октомври 2022 г.
;

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.


Подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдатели

17.08.2022
П О К А Н А за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Струмяни за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

10.08.2022
Заповед № З-254/10.08.2022 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

10.08.2022
Заповед № З-251/10.08.2022 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС