Защита на потребителите
Драката
Селото  се намира в подножието на Малешевска планина на 204 м. надморска височина. Предполага се, че името на селото идва от разпространените храсти тук, наречени драки. През 1912 година са първите заселвания в селото от село Палат – Никола Маламов, Атанас Ангелов, Трено Костов, Стоян Калеш. През 1920 година жителите са 107, през 2001 година постоянните жители са 185, а през 2015 – 160 души.
Климатът е изцяло преходносредиземноморски, а почвите са канелени горски.

Кмет на кметво Драката – Валентин Георгиев, тел. 0876383804

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС