Защита на потребителите
Местни избори 2023

 Централна избирателна комисия

 

 Общинска избирателна комисия Струмяни - интернет страница
Състав на ОИК
Контакти ОИК

 

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване


 


Гласуване с бюлетина за кмет в изборите на 29.10.2023 г.

 


Гласуване с бюлетина за общински съветници в изборите на 29.10.2023 г.

 
 

Електронни услуги свързани с изборите предоставяни от общинските администрации чрез Министерство на електронното управление:

Вписване в избирателния списък(Идентификатор на услуга : 3305)
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес(Идентификатор на услуга : 3303) - Електронното заявяване на услугата е чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

 


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (част I)(премахнат след провеждане на изборите)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (част II)(премахнат след провеждане на изборите)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)(премахнат след провеждане на изборите)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.(за публикуване)(премахнат след провеждане на изборите)


 

Съобщения и информация от Общинска администрация:

19.10.2023
Публикуваме писмо 03-00-113 / 18.10.2023(виж тук) на Областния управител с административен център Благоевград и Заповед З-300/19.10.2023 г.(виж тук) на Вр.и.д. Кмет на Община Струмяни Фиданка Котева, във връзка с чл.99б от Закона за гражданска регистрация.


16.10.2023
Общинска избирателна комисия Струмяни уведомява членовете на СИК, ангажирани в процеса за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., че обучението на СИК ще се проведе на 21.10.2023 г. (събота) от 11.00 ч. в голямата зала на Народно читалище „Братя Миладинови-1936“ с. Микрево.

Съгласно т.2.2. от Решение № 1954/03.08.2023г. на ЦИК, на участвалите в обучението на СИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 40 лв., като присъствието на членовете на СИК ще се удостовери с регистрация по списък.


26.09.2023
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Струмяни по време на инфромационно-разяснителната компания за изборите за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

26.09.2023
Заповед на Кмета на Община Струмяни за продажбата на спиртни напитки при провеждане на изборите за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

20.09.2023
Съгласно писмо МИ-006-374/20.09.2023 на ЦИК ви информираме, че населените места в Община Струмяни, където ще се проведе избор за кмет на кметство са :  с. ДОБРИ ЛАКИ, с. ДРАКАТА, с. ИГРАЛИЩЕ, с. ИЛИНДЕНЦИ, с. КАМЕНИЦА, с. МИКРЕВО и с. ЦАПАРЕВО.

13.09.2023
На 18.09.2023 г., от 10:00 часа
, в сградата на общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации за съставяне на СИК  и ПСИК в община Струмяни за произвеждане на изборите за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Поканата вижте тук.

21.08.2023
Заповед № З-227/21.08.2023 г. на Кмета на община Струмяни  за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и Приложението, неразделна част към заповедта.

07.08.2023
На 18.08.2023 ще се проведат консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия(ОИК)

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС