Защита на потребителите
Общински съвет

Общинският съвет - Струмяни е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закон.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет - Струмяни се състои от 13 общински съветници, избрани от населението на общината.


За контакти: телефон: 07434/3060, e-mail: strumyani_obs@abv.bg


Първо заседание на Общински съвет Струмяни мандат 2019-2023


Първо заседание на Общински съвет Струмяни мандат 2015-2019

 /assets/Aktualno/2015.11.10/DSC00661.JPG/assets/Aktualno/2015.11.10/DSC00879.JPG/assets/Aktualno/2015.11.10/DSC00780.JPG

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?