Защита на потребителите
Решения мандат 2007-2011

Протокол № 1/7.11.2007г.

Протокол № 2/30.11.2007г.

Протокол № 3/28.12.2007г.

Протокол № 4/25.01.2008г.

Протокол № 5 /25.02.2008г.

Протокол № 6 /20.03.2008г.

Протокол № 7/28.03.2008г.

Протокол № 8/30.04.2008г.

Протокол № 9/20.06.2008г.

Протокол № 10/17.07.2008г.

Протокол № 11/22.08.2008г.

Протокол № 12/11.09.2008г.

Протокол № 13/26.09.2008г.

Протокол № 14/31.10.2008г.

Протокол № 15/28.11.2008 г.

Протокол № 16/29.12.2008 г.

Протокол № 17/30.01.2009 г.

Протокол №18/27.02.2009г.

 

Протокол №19/09.03.2009г.

Протокол №20/27.03.2009г.

Протокол №21/30.04.2009г.

Протокол №22/25.05.2009г.

Протокол №23/26.06.2009г.

Протокол №25/08.09.2009г.

Протокол №26/27.10.2009г.

Протокол №27/30.10.2009г.

Протокол №28/27.11.2009г.

Протокол №29/07.12.2009г.

Протокол №30/20.01.2010г.

Протокол №31/26.01.2010г.

Протокол №32/26.02.2010г.

Протокол №33/26.03.2010г.

Протокол №34/30.04.2010г.

Протокол №35/27.05.2010г.

Протокол №36/24.06.2010г.

Протокол №37/15.07.2010г.

Протокол №38/19.08.2010г.

Протокол №39/16.09.2010г.

Приложение към Решение № 323

Протокол №41/15.12.2010г.

Протокол №42/26.01.2011г.

Протокол №43/31.01.2011г.
Протокол №44/16.02.2011г.
 Протокол №45/24.02.2011г.

 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС