Защита на потребителите
Медицински
 Лекарски практики в Община Струмяни: 

Име Адрес Телефон Работно време
ЕТ „Д-р Венера Харизанова”, лекар 0888305349
Нечетни дати:
8.00-12.00 ч.
Четни дати:
13.30-16.30 ч.
ЕТ „Д-р Димитър Гогушев”, лекар 0889391996
Четни дати:
08.00-12.00 ч.
Нечетни дати: 14.00-17.00 ч.
ЕТ „Д-р Явор Павлов”, лекар с. Микрево, ул.”Здравец” №2 0898659032
Всеки работен ден:
08.00-12.00 ч.
16.00-18.00 ч.
ЕТ „Д-р Димитър Гогушев”, лекар с. Микрево, ул.”Здравец” №2 0889391996
Всеки работен ден:
17.00-18.00 ч.
ЕТ „Д-р Антони Кичеец”, лекар 0899856599
Понеделник, сряда и петък:
09.00-12.00 ч.
14.30-17.00 ч.
ЕТ „Д-р Димитър Гогушев”, лекар 0889391996
Четни дати:
14.00-17.00 ч.
Нечетни дати:
08.00-12.00 ч.
ЕТ „Д-р Роска Станковска”, 
зъболекар
0888122559
Понеделник, сряда и петък:
08.30-12.30 ч.
ЕТ „Д-р Евгени Станковски”, 
зъболекар
с. Микрево, ул.”Здравец” №3 074342510
0886471199
Всеки ден:
09.00-14.00 ч.
ЕТ „Д-р Роска Станковска”, 
зъболекар
с. Микрево, ул.”Здравец” №3 0888122559
Сряда и петък: 
14.00-18.00 ч.

Същите са настанени при минимален наем в бившите здравни заведения и ползват безвъзмездно наличното и съвременно оборудване.

В селата Струмяни, Микрево, Илинденци, Цапарево и Раздол населението се обслужва от лекари и джипита, които от своя страна предоставят медицински услуги и в по–малките населени места.

В изпълнение на решение № 340/18.12.2002  г. на ОбС Струмяни Кмета на общината предостави на Центъра за спешна медицинска помощ гр. Сандански две линейки за извършване на превоз на хемодиализно болни от общината. Линейките са отдадени за безвъзмездно ползване до откриване на звено за спешна медицинска помощ в община Струмяни.

В с.Струмяни работи добре снабдена аптека - "Фарма М - 2012" ЕООД, управител - Мариана Иванова, тел. 07434/3027, 0887 74 66 98, ул. "Цар Калоян"№ 29, работно време 08.30-12.30, 13.30-18.00, събота 08.30-16.00, почивен ден - неделя.

В с. Микрево има аптека в Здравната служба на ул.”Здравец” №2 с работно време  08.00-12.00 и 16.00-18.00, почивни дни събота и неделя.

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС