Защита на потребителите
Достъпна среда
За хората с намалена подвижност и за хората с увреждания е осигурено едно парко място, обозначено с пътна маркировка, съгласно изискванията.
За осигуряване на достъп до сградата за хора с увреждания и с намалена подвижност има изградена рампа, като  от зоната за паркиране е обозначен маршрут за влизане в сградата на Община Струмяни със знаци за достъпен маршрут.
На партера в сградата, където е разположен Центъра за административно обслужване, е обособено и място за обслужване на хора с увреждания.

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС