Защита на потребителите
Населени места
.

населено място

км. до общинския център

население
към 05.10.2014

население
към 15.03.2018

население
към 15.12.2021

Велюшец

20.0

3

2

2

Вракуповица

28.0

19

17

8

Гореме

23.5

85

64

53

Горна Крушица

8.0

55

41

33

Горна Рибница

26.0

5

3

3

Добри лаки

33.0

172

155

132

Драката

4.0

138

157

148

Игралище

21.4

287

277

232

Илинденци

3.6

847

813

740

Каменица

7.0

104

98

83

Клепало

32.0

37

31

23

Колибите

27.0

2

3

3

Кърпелево

13.0

32

32

25

Махалата

27.0

29

31

25

Микрево

2.3

2340

2417

2399

Никудин

31.0

85

76

60

Палат

13.0

40

29

22

Раздол

26.0

185

191

151

Седелец

28.0

29

21

17

Струмяни

  926 888 857

Цапарево

18.3

177

144

116
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС