Населени места
.

населено място

км. до общинския център

население
към 15.03.2018

население
към 15.06.2021

Велюшец

20.0

2

2

Вракуповица

28.0

17

9

Гореме

23.5

64

56

Горна Крушица

8.0

41

33

Горна Рибница

26.0

3

3

Добри лаки

33.0

155

136

Драката

4.0

157

149

Игралище

21.4

277

245

Илинденци

3.6

813

758

Каменица

7.0

98

84

Клепало

32.0

31

25

Колибите

27.0

3

3

Кърпелево

13.0

32

26

Махалата

27.0

31

26

Микрево

2.3

2417

2402

Никудин

31.0

76

63

Палат

13.0

29

24

Раздол

26.0

191

156

Седелец

28.0

21

18

Струмяни

  888 849

Цапарево

18.3

144

121
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?