Защита на потребителите
Новини

Общински съвет Струмяни обявява процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански
01.12.2023
На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 28 от 27.11. 2023 г. на Общински съвет- Струмяни се открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Сандански с определен брой от 5 / петима / кандидати, съобразно решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд- Благоевград и правилата за нейното провеждане. Обявата можете да видите тук.

Kампания за популяризиране на професионалната приемна грижа
21.11.2023
С цел осигуряване на грижа за деца в риск, в семейна среда, и разкриване на нови работни места на територията на общината публикуваме материали за популяризиране и запознаване с "Приемна грижа" Какво представлява приемната грижа? Приемната грижа е временно поверяване на дете /със или без съгласието на родителите му/  за отглеждане и възпитание в семейство, което не е неговото родно семейство. Тя е мярка за закрила, която позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат  възможност за личностно развитие.   Кои деца се нуждаят от приемна грижа Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство...

Информационна среща на тема: Биологично земеделие
20.11.2023
              НА ТЕМА:       Биологично земеделие - възможности за подкрепа на     биологичните производители.      Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 - 2020 г. Дата: 22.11.2023 г.Начален час: 09:30 ч.Място на провеждане: гр. Кресна, обл. Благоевград, зала ,,5-ти октомври“ в общинска сграда, ул. Македония 96.Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Петрич)По време на информационната среща: Участниците ще се запознаят със същността и основните принципи на биологичното земеделие, приложимата нормативна уредба, правилата за биологично производство и системите за контрол. Присъстващите ще бъдат запознати и с условията за прилагането...

Областният управител свиква първото заседание на Общински съвет Струмяни на 14.11.2023 г. от 17.00 часа
10.11.2023
Г-жа Мария Димова, областен управител на област Благоевград, със своя заповед  ОА-АК-293/10.11.2023 г. свиква на първо заседание новоизбрания общински съвет в община Струмяни за мандат 2023-2027 г., което ще се проведе на 14.11.2023 г. от 17.00 часа в ритуалната зала при следния дневен ред: 1. Обръщение на Областния управител на област Благоевград;2. Обявяване на изборните резултати от Председателя на Общинска избирателна комисия - Струмяни;3. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на общината и кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА;4. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания общински съвет от най-възрастния съветник;5. Избор на Председател на  Общински съвет- Струмяни;6....

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ
01.11.2023
В НАЧАЛОТО НА С ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ: -Преди началото на отоплителния сезон да се извърши проверка на отоплителните уреди и при необходимост да се ремонтират, за да бъдат изправни! Препоръчва се проверката и ремонтът да се извършат от специалисти със съответната квалификация! - Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! - Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! - Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и...

На 27.10.2023г. демонстрационно гласуване с машина в населените места, където ще има машинно гласуване на местните избори на 29.10.2023 г.
26.10.2023
Съобщение  На 27.10.2023 г. в селата Микрево, Струмяни и Илинденци от 9.00 часа ще бъде проведена демонстрационно гласуване с машина. Желаещите до видят и да пробват могат да се включат в демонстрационното гласуване с машина за местните избори на 29.10.2023 г.Както вече публикувахме първата и изключително важна стъпка е избора за какво гласуваме. Най-добре е при въпроса  Посочете в кои избори ще гласувате Да отбележите  Избери всичкислед което потвърждавате своя избор.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?