Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на имоти в село Струмяни и село Илинденци, община Струмяни!
16.04.2021
Във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в с. Струмяни и с. Илинденци, Ви информираме, че ще се извършват геодезически измервания в определени по график дни. Задължително и препоръчително е всички собственици на имоти и сгради в съответното населено място, да представят на служебното лице при поискване - акт, удостоверяващ правата върху имота (нотариален акт или друг вид документ), както и други данни, ако е необходимо. Призоваваме Ви да бъдете активни и акуратни!

"Да възстановим Земята" е мотото на Деня на земята за 2021 година  
13.04.2021
  Заедно имаме силата да възстановим Земята. Темата на Деня на Земята 2021 г. е „Да възстановим Земята“. Поставя се фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в световен мащаб. Поставя се акцент, че смекчаването или адаптацията са единствените начини за справяне с изменението на климата. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас  - не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция - тя е необходимост за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие. Повече от 1 милиард души...

Наближава крайният срок за плащане на някои данъци и такси с отстъпка
13.04.2021
Данъкът върху недвижимото имущество, такса върху битовите отпадъци и данък върху моторните превозни средства се плащат на две вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими.  След изтичане на срока за погасяване на вноската, върху невнесената сума започват да текат лихви.На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Тази година поради факта, че 30 април е официален празник/неработен ден/ с отстъпка ще може да се плаща до 5 май, когато е първият работен ден.Напомянме, че плащанията на местни данъци и такси могат да се извършват освен на място...

Стартира строителството по участъка на Фаза 2, Етап 1 за Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска по проект CB006.2.12.120
12.04.2021
В рамките на Проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“, Реф. № CB006.2.12.120, Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019 стартира изпълнението на строителните работи за участъка на Фаза 2, Етап 1 за Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска, община Струмяни, чрез ремонтни и възстановителни дейности. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Община Струмяни, България изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, с № РД-02-29-160/12.07.2019 за финансиране на проект „Да опазим жителите...

Започна строителството по участъка за Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска във Фаза II, Етап II по проект CB006.2.12.142
09.04.2021
В рамките на Проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142, Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019 стартира изпълнението на строителните работи за участъка на Фаза II, Етап II за Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска, община Струмяни. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Община Струмяни, България изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, с № РД-02-29-162/12.07.2019  за финансиране на проект „Прилагане на мерки за защита от наводнения...

7-ми април - Празник на Община Струмяни
07.04.2021
  Уважаеми жители на община Струмяни, Днес е 7-ми Април“. Време в което традиционно се събираме заедно и се поздравяваме по повод празника на община Струмяни. Тази година обстоятелствата, предвид въведените противоепидемичните мерки, отново не ни позволяват да се поздравим по традиционния начин – да се насладим на празничните концерти, представящи нашия пъстър фолклор, палитрата от танци на нашите деца и ученици, изложбите и конкурсните състезания, спортменските изяви по стадионите и спортните площадки. Отново нямаме възможност да се съберем заедно на площада, да поговорим, да се похвалим с това, което сме направили по изминатия път до момента и да помечтаем заедно за това, което...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?