Защита на потребителите
Новини

Дарителската кампания за храм „Св. Св. Константин и Елена“ с.Струмяни продължава
17.01.2023
Уважаеми дами и господа, Апелираме за Вашата помощ за набиране на средства за ремонтиране на храм „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Струмяни, община Струмяни! Миналата година на 25.06.2022 г. (в събота вечерта), при разразилата се страховита буря, църквата в с. Струмяни пострада сериозно (виж тук). Към момента Църковното настоятелство към храм, „Св. Св. Константин и Елена“ , след публикации за финансова подкрепа, е успяло да събере сумата от 6 000 лв. , които са крайно недостатъчни за покриване на разходите за предприетите възстановителни  дейности. Българската ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА , чрез НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ и Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим са изразили готовност да подпомогнат финансово...

Подписан е договор по проект „Топъл обяд в община Струмяни“
05.01.2023
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ На 05.01.2023 г. е подписан договор № BG05SFPR003-1.001-0106-C01 между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Община Струмяни, с цел реализиране на проект „Топъл обяд в община Струмяни“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Проектът „Топъл обяд в община Струмяни“ ще се реализира за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г. в рамките на 36 месеца на стойност 137 712, 00 лв. В дейностите за изпълнение на проекта се предвижда приготвяне и предоставяне...

Във връзка с приключването на 2022 година паричните салони на Общинаска администрация ще работят след 12:00 ч. на 3-ти януари 2023 г.
30.12.2022
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУМЯНИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ  ДАНЪКОПЛАТЦИ, ЧЕ НА 03.01.2023 Г. КАСИТЕ НЯМА ДА РАБОТЯТ ДА 12.00 Ч., ПОРАДИ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТ 04 ЯНУАРИ 2023 Г. ЩЕ МОГАД ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК, КАКТО И ДА СЕ ЗАПЛАЩА ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК. ОТ 04 ЯНУАРИ 2023 Г. ДАНЪК ВЪРХУ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПОГАСЯВАТ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ. ОТ 09 ЯНУАРИ 2023 Г. ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПЛАЩА ДАНЪК ВЪРХУ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА.  ОТ 01 МАРТ 2023 Г. ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА...

Срокът за доброволно плащане на местните данъци и такси за 2022 г. изтече. Започва трупането на лихва върху неплатените задължения.
14.11.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че срокът за доброволно плащане на данък върху недвижимото имущество, данък върху  превозните средства, патентен данък и такса върху битовите отпадъци изтече на 31 октомври 2022 г. След тази дата се начислява законова лихва върху цялата сума. Важно условие за редовност при периодичния технически преглед на превозните средства е заплащането на данъка.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛАДЕНЦИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ Е ДО 28.11.2022 Г.
01.11.2022
УВАЖАЕМИ собственици на кладенци, сондажи, герани,  дренажи и други водовземни съоръжения от подземни води, Уведомяваме Ви, че до 28 ноември 2022 година трябва да регистрирате съоръжението си, ако то е: С предназначение за собствени потребности, изградено е до 27.11.2018 г., попада в границите на населените места и селищните образувания и не е вписано в регистрите на съответната Басейнова дирекция; за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА. НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление, което може да бъде намерено на официалната страница на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  или да получите същото от Кмета на населеното...

ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2022
Във връзка с изпълнение на дейности по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0014-С01 по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, имаме удоволствието да Ви поканим на откриваща пресконференция, която ще се проведе на 03.11.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес: Пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?