Защита на потребителите
Клубове на пенсионера

Клубовете на пенсионера и клубът на хората с увреждания като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и хората с увреждания в Община Струмяни. През 2020 г. Общински съвет Струмяни приема Наредба за пенсионеските клубове, която може да видите тук.

За изпълнение на своите цели  клубовете организират и провеждат самостоятелно или съвместно  инициативи и дейности като:

  • Разговори, събеседване по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
  • Организиране на пикници, екскурзии и др.;
  • Срещи със сродни организации от други населени места в страната, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.;
  • Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове.

 Към настоящия момент са разкрити Клубове на пенсионера и клуб на хората с увреждания в следните населениместа в община Струмяни: село Струмяни, село Микрево, село Илинденци и село Никудин.

Пенсионерски клуб „Бодро настроение“ с. Струмяни

 

Клубът на пенсионера е открит през април 2007 г. в село Струмяни, от 46 основатели. През 2021 г. членовете на пенсионерския клуб са 45 човека.

Клубът е достъпен за всички лица в пенсионна възраст или без ограничение на възрастта при спазване на правилника за вътрешния ред.

Клубът на пенсионера е форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Това е мястo, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси, имащи отношение към проблемите на пенсионерите, проучване, организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери. Организират и участват в културно-масови прояви и художествена самодейност, индивидуално и групово четене на вестници, списания, организиране на шах, табла, карти, организиране и участие в трудови дейности. Организират се екскурзии, разходки, пикници, посещения на културни мероприятия и др.

По инициатива на Ефтория Груева, дългогодишен председател, е създадена  летописна книга, направена да "разказва" историята и традициите на пенсионерски клуб "Бодро настроение" в с.Струмяни. Всеки желаещ, може да получи допълнителна информация като разгледа част от книгата тук.

Членовете на клуба са длъжни да спазват хигиената в клуба и да проявяват инициатива за подобряване на работата. Клубът има избрано ръководство и приет Правилник за работа.

 

Председател на Пенсионерски клуб „Бодро настроение“ –  Славчо Ждрапански

телефон: 0876250750

адрес: с. Струмяни, община Струмяни, ул. "Будител" №3


Пенсионерски клуб „Надежда“ и клуб на хората с увреждания – с. Микрево

Клубът на пенсионера е открит през 2007 г. в село Микрево от основателя Георги Панайотов. През 2021 г. членовете на пенсионерския клуб са около 50 човека, а в клуба на хората с увреждания 36 човека.

Клубът е достъпен за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възрастта при спазване на правилника за вътрешния ред.

Клубът на пенсионера и клубът на хората с увреждания е форма за социална интеграция и социални услуги в общността, които изпълняват съвместно своята дейност.

Това е мястo, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси, имащи отношение към проблемите на пенсионерите, проучване, организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери. Организират и участват в културно-масови прояви и художествена самодейност, индивидуално и групово четене на вестници, списания, организиране на шах, табла, карти, организиране и участие в трудови дейности. Организират се екскурзии, разходки, пикници, посещения на културни мероприятия и др.

Членовете на клуба са длъжни да спазват хигиената в клуба и да проявяват инициатива за подобряване на работата. Клубът  има избрано ръководство и приет Правилник за работа.

 

Председател на Пенсионерски клуб „Надежда“ – Цецка Игнатова

 Председател на „Клуб на хората с увреждания“ – Ангелина Панайотова

Телефон: 0883313188

Адрес: ул. "Берово" № 8, с. Микрево  2826,  общ. Струмяни,  обл. Благоевград

 


Пенсионерски клуб „Белица“ – с. Илинденци

Клубът на пенсионера е открит през  2007 г. в село Илинденци от 52 основатели. През 2021 г. членовете на пенсионерския клуб в с. Илинденци са 38 човека.

Клубът е достъпен за всички лица в пенсионна възраст или без ограничение на възрастта при спазване на правилника за вътрешния ред.

Клубът на пенсионера е форма за социална интеграция и социални услуги в общността.

Това е мястo, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси, имащи отношение към проблемите на пенсионерите. Организират и участват в културно-масови прояви и художествена самодейност в кметство Илинденци и в община Струмяни. Организират се екскурзии, разходки, пикници, посещения на културни мероприятия и др.

Клубът  има избрано ръководство и приет Правилник за работа.

Председател на Пенсионерски клуб „Белица“ – Катя Канджилова

Телефон: 0879204898

Адрес: ул. "Белица" № 9, с. Илинденци 2833, общ. Струмяни, обл. Благоевград.


Пенсионерски клуб „Лебница“ – с. Никудин

Клубът  има избрано ръководство и приет Правилник за работа.

Председател на Пенсионерски клуб „Лебница“ – Цветан Вълков
Телефон: 0878693903

Адес: с. Никудин, общ. Струмяни, общ. Струмяни,обл. Благоевград

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС