Постоянни комисии

Общински съвет Струмяни утвърждава поименен състав на постоянните комисии с Решение №4 по Протокол №2/03.12.2015 г. С последващи Решения са избрани и председателите на всяка от комисиите, съгласно предложенията , а именно :

1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена:
Председател: Златка Яневска
Членове:  Емил Трендафилов
                Анита Митрева
                Елисавета Кирянска
                Костадин Цонев
 
2.Комисия по земеделие , гори , екология 5/пет/члена:
Председател: Методи Котевски
Членове: Йорданка Стаменова
               Йордан Станишев
               Кирил Укев
               Кирил Писков
 
3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена:
Председател: Найден Димитров
Членове: Йорданка Стаменова
              Йордан Станишев
              Славчо Благоев
              Валентин Чиликов
 
4.Комисия по бюджета , финанси и контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни 5/пет/ члена:
Председател:Емил Трендафилов
Членове:  Златка Яневска
               Йорданка Стаменова
               Костадин Цонев
               Кирил Укев
5.Комисия по образование, култура, спорт и социални дейности 5/пет/ члена:
Председател: Анита Митрева
Членове: Емил Трендафилов
               Златка Яневска
               Елисавета Кирянска
               Славчо Благоев
 
6.Комисия за извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 5 /пет/члена:
Председател: Костадин Цонев
Членове: Анита Митрева
               Найден Димитров
               Валентин Чиликов
               Методи Котевски
 
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?