Защита на потребителите
Парламентарни избори 2014
Централна избирателна комисия

Районна избирателна комисия Благоевград

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Парламентарни избори на 05.10.2014 г.


Покана до политическите партии в община Струмяни

Избирателните списъци за Парламентарни избори 2014 за община Струмяни по населени места /премахнат след провеждането на изборите/

Заповед за избирателни секции за хора с увреждания

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК) /премахнат след провеждането на изборите/


СЪОБЩЕНИЕ : Районна избирателна комисия - Благоевград информира членовете на секционните избирателни комисии, назначени за участие при произвеждане на  изборите на 05 октомври 2014г., за постъпило писмо от Дирекция „Регионална служба по заетостта" - гр.Благоевград, с изх.нр. 20-08-8 / 26.09.2014г.Писмото съдържа важна информация относно задължения за уведомление до поделенията на Агенцията по заетостта. Можете да се запознаете с Писмото тук.

Заповед З-567/30.09.2014 г. на Кмета на община Струмяни за осигуряване на спокойна обстановка по време на провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС