Защита на потребителите
Решения

 Решения на ОбС Струмяни мандат 2003-2007

 Решения на ОбС Струмяни мандат 2007-2011

 Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015
 Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019
 Решения на ОбС Струмяни мандат 2019-2023

Решения на ОбС Струмяни мандат 2023-2027

  Решения - Протокол № 1/ 14.11.2023 г.

  Решения - Протокол № 2/ 27.11.2023 г.

  Решения - Протокол № 3/ 21.12.2023 г.
              - Приложение №1 към Решение №34

 Решения - Протокол № 4/ 29.01.2024 г.
              - Приложение №1 към Решение №35(Стратегията за управление на общинската собственост на Община Струмяни за периода 2024-2027 година)
              - Приложение №2 към Решение №36(Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.)
              - Приложение №3 към Решение №37(ОТЧЕТ за дейността на МКБППМН при община Струмяни през 2023 г.)

  Решения - Протокол № 5/ 19.02.2024 г.
              - Проектобюджет на Община Струмяни за 2024 година към Решение №41.
             
- Приложение към Решение №42(структура на общинска администрация)

  Решения - Протокол № 6/ 29.02.2024 г.
              - Списъци с имоти, представляващи пасища (прил.1) и ливади (прил.2.) за общо и индивидуално ползване на територията на община Струмяни за стопанската 2024/2025(към Решение № 46)
              - Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за стопанската 2024/2025 г.(прил.3 към Решение № 46)
             
- Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2024/2025 година(прил.4 към Решение №46)

  Решения - Протокол № 7/ 25.03.2024 г.
              - Приложение 1 към Решение № 48/25.03.2024(Общински план за младежта на Община Струмяни за 2024 г.)
              - Решение № 50/25.03.2024 г. (актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2024 г.)
              - Приложение 2 към Решение № 52(План за действие на община Струмяни за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 година)

  Решения - Протокол № 8/ 26.04.2024 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС