Защита на потребителите
Махалата

/assets/Naseleni mesta/Mahalata/mahalata-3.jpg/assets/Naseleni mesta/Mahalata/mahalata-2.jpg

Селото се намира в югозападните склонове на Малешевска планина на около 841 м. надморска височина. Името на селото се свързва с пръснати в миналото колиби, които образували малки махали. Известно е и с името Маалата. Кога е възникнало селото, все още не е уточнено.

Трагична е съдбата на селото по време на Кресненско – Разложкото въстание, тогава то е опожарено и някои от жителите му намират смъртта си. През 1901 година се учредява комитет на ВМОРО от пратеника на Гоце Делчев учителя Христо Куслев, 1923 – открива се училище, 1920 – построява се църква, 1960 – строи се нова сграда на църквата.

Според Васил Кънчов селото е било обитавано от 266 души, през 2001 година са 75, а 2015 са 33 жители.

Климатът е преходносредиземноморски, а почвите са канелени горски. Поминъкът и в миналото, и сега са земеделието и скотовъдството. Развит е и дърводобивът.

 

/assets/Naseleni mesta/Mahalata/mahalata-4.jpg/assets/Naseleni mesta/Mahalata/mahalata-paraklisa.jpg

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?