Защита на потребителите
Вракуповица
Село Вракуповица заема част от източните склонове на Малешевска планина и е на 911 м. надморска височина. Според предания името на село Вракуповица идва от името на първия му заселник – Вракуп или Прекуп. В данъчни регистри от 1649 и 1695 г. се сочи с името Вракуповиче. По данни на Васил Кънчов от края на XIX век тук са живели 180 души, през 2001 година – 37 души, през 2015 година – 19 души. По времето на робството селото е било чифлик на бея от Кърпелево, но през 1909 година населението го откупило.
В историческия летопис на Вракуповица 1878 година отбелязва участие в Кресненско – Разложкото въстание, 1902 – в Горемското въстание. От 1927 година има основно училище „Неофит Рилски”.
Климатът е преходносредиземноморски, с изразено планинско влияние, а почвите са канелени горски. Основен поминък на населението е отглеждане на тютюн, царевица, боб, ръж, лозя и отглеждане на домашни животни – овце, кози и други.

Кметски наместник – Димитър Вълков, тел. 0879230040
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС