Защита на потребителите
Кметове

На 22.12.1978 г. Президента на Република България издава Указ № 2295, с който е създадена община Струмяни в сегашният и вид, обединяваща няколко по-малки селищни системи – Огражден, Микрево, Цапарево, Игралище, Никудин. Тя започва да функционира на 7 април 1979 г.

 

 

                Първият кмет на новосъздадената община Струмяни е
Тодорка Стоилова родена на 15.05.1940 г. в с.Раданово,
община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
Завършва гимназия в гр.Полски Тръмбеш, след което Висш селскостопански институт "Г.Димитров" гр.София, специалност "Зооинжинер". От 04.07.1963 г. работи като участъков зоотехник, главен зоотехник, а след това и като завеждащ телеугоително стопанство в с.Драката.
Г-жа Стоилова е начело на общината в периода
1978 г. – 1986 г.
 

След нея в община Струмяни ръководят:

 

    Иван Стоянов Харизанов – от 1986 г. до 1991 г.
                       Роден е на 28.02.1940 г.
 

      Ботьо Димитров Пенев – от 1991 г. до 1995 г.; Роден на 16.04.1956 г.
     Иван Стоянов Харизанов – от 1995 г. до 1999 г.;
                        Роден е на 28.02.1940 г.

 

/assets/9. Lichnosti/V_Chilikov 1.jpg    
Валентин Андреев Чиликов - от 1999 г. до 2011 г.
Роден: 29.01.1970 г. в гр. Сандански
Образование: 1999 г. – завършил е "Мениджмънт на социалните дейности" в СУ "Св.Климент Охридски"
Специализации: 1999 г. - "Международно търговско право" в СУ "Св. Климент Охридски"
Професионален опит:
1991-1996 г. – инспектор по гражданска защита, инспектор по цените в Общинска администрация – Струмяни;
1996-1997 г. – зам.управител на българо-гръцка фирма "Вангелис";
1997-1999 г. – Председател на Поземлена комисия Струмяни;
1999-2011 г. – Кмет на община Струмяни.
Членство в професионални и други организации:
председател на СЮЗО, член на НСОРБ, заместник председател на Постоянната комисия по европейска интеграция и международно сътрудничество към НСОРБ, член на работната група по САПАРД към МЗГ, член на Пирински туристически център, член на работна група по финансова децентрализация към МРРБ, член на работна група в МФ, президент на спортен отбор и др.
Езикова подготовка: Ползва английски, руски, сръбски език.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС