Защита на потребителите
XVIII-ти Международен фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува" - Микрево 2023
Моменти от фестивалните дни - Малешево пее и танцува - 2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
06.10.2023
Общински съвет Струмяни обявява процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански
01.12.2023
На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 28 от 27.11. 2023 г. на...

Kампания за популяризиране на професионалната приемна грижа
21.11.2023
С цел осигуряване на грижа за деца в риск, в семейна среда, и разкриване на...

Информационна среща на тема: Биологично земеделие
20.11.2023
              НА ТЕМА:       Биологично земеделие - възможности за...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?