Новини

Започна набиране на преброители за Преброяване 2021
16.09.2020
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Струмяни. Документите за кандидатстване може да бъдат изтеглени от сайта на НСИ, раздел Преброяване 2021, в рубриката „Документи, инструментариум и обучителни материали”.При предстоящото преброяване в община Струмяни в 36 преброителни участъка ще бъдат ангажирани около 25 преброители и около 12 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности...

РЕЖИМ НА ВОДАТА В ЧАСТ ОТ СЕЛАТА В ОБЩИНА СТРУМЯНИ
16.09.2020
От днес, 16.09.2020 г., се въвежда временен режим на водоползването в селата Илинденци, Струмяни, с. Микрево и с. Драката, община Струмяни. Причината е намаленият дебит на водоизточника, чрез който се захранват населените места.С цел ограничаване на неудобството за жителите е изготвен график, според който водата за селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката ще бъде спирана всеки ден от 14.00 ч. до 18:00 ч. и от 23:00 ч. до 06:00 ч. на следващия ден, като през останалото време водоподаването ще бъде нормално.Съобщението е от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД-Благоевград

Новата учебна година започна успешно в община Струмяни!
15.09.2020
Днес на 15-ти септември 2020, на празнична церемония в двора на СУ „Св.Паисий Хилендарски“-с.Микрево, дългоочакваният камбанен звън на училищния звънец покани първолаците, учениците и преподавателите отново да влязат в любимите класни стаи.При засилени мерки за сигурност, регулярна дезинфекция и след сериозна подготовка, директорът на училището г-жа Лиляна Велкова откри новата учебна година.Тя поздрави присъстващите като пожела здраве, сили и успешен старт на новата учебна година и призова ученици и родители да бъдат отговорни към спазването на всички въведени противоепидемични правила.На тържеството по повод откриването на учебната година присъства и г-жа Фиданка Котева-заместник кмет хуманитарни дейности в община Струмяни, общински съветници,...

ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане от Регионална Дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград
15.09.2020
Инвеститорът: Регионална Дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград на основание чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 37, ал. 5, и чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18 от 07 октомври 2015 година за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на:Извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработеният горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност...

Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2019 на Община Струмяни
04.09.2020
Председателя на Общински съвет Струмяни на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета на Бюджета на Община Струмяни за 2019 година.          Уважаеми съграждани, Предстои приемането на отчета на бюджета на Община Струмяни за 2019 година. По закон това става след обществено обсъждане с местната общност. Обсъждането ще се проведе на 16.09.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни. Отчетът на бюджета на Община Струмяни може да прегледате тук, а обяснителна записка към него вижте тук. Мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчет 2019 г. на Община Струмяни може да отправите на електронен...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД  ПРОВЕДЕ СРЕЩА С МОБИЛЕН ЩАНД НА ОТКРИТО В ОБЩИНА СТРУМЯНИ
03.09.2020
Днес от 13:00 часа на площада пред сградата на Общинска администрация в с.Струмяни, Областен информационен център – Благоевград, проведе информационно събитие на мобилен щанд на открито. Експертите предоставиха информационни и рекламни материали за Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, както и безплатни консултации на всички заинтересовани лица. Акцент на кампанията са мерките, финансирани със средства от европейските фондове за преодоляване последствията от пандемията Ковид-19. До 30 септември стопаните от сектор „Животновъдство“ могат да кандидатстват за финансиране на проекти по процедура „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?