Новини

Дистанция, дезинфекция и дисциплина!
02.07.2020
Призив към жителите на община Струмяни Уважаеми жители на Община Струмяни,Предвид увеличения брой на заразените лица с COVID-19 и удължаването на извънредната епедимична обстановка до 15 юли, Общинска администрация Струмяни призовава за стриктно спазване на мерките за ограничаване разпространението на инфекцията с корона вирус.Моля, за да предпазите себе си и вашите близки, стриктно да спазвате следните мерки:1. Когато се намирате в закрити обществени места задължително да имате поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, прикриващо носа и устата.2. Избягвайте събирането на групи и посещения в закрити обществени места( ресторанти, кафенета и др.)3. По възможност при...

Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Струмяни за периода 2021-2027 г.
29.06.2020
Уважаеми жители на община Струмяни и представители на бизнеса,   В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Струмяни за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е...

ДНЕС СЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПРОЕКТ „ДА ОПАЗИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА ПО ДВЕ РЕКИ“!
16.06.2020
Днес 16.06.2020 г. от 11:30 ч. (вторник) в залата на НЧ „Будител-1997“ – с. Струмяни се проведе откриваща пресконференция по проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ-ИПП България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006“. На пресконференцията присъстваха кметове и кметски наместници от Община Струмяни, представители от ОбА Струмяни, ЦСРИ Струмяни , жители на общината, гости  и журналисти. Водещ партньор по проекта е  Община Струмяни и партньор от страна на Република Северна Македония е община Берово. Кметът на община Струмяни , г-н Емил Илиев  откри пресконференцията с поздравителни думи...

Актуалните към момента заповеди на министъра на здравеопазването за противоепедимичните мерки и влизането на територията на Република България в периода от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.
14.06.2020
Заповед № РД-01-338 от 13.06.2020 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, изключенията от тази забрана и поставяне под карантина на влизащи от определени страни (в сила от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.)Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.)Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331 от 12.06.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (от 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г.) - правила...

Проект: „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120
12.06.2020
ПОКАНА За откриващата пресконференция в Община Струмяни   Проект: „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120 Договор за безвъзмездна финансова помощ: РД-02-29-160/12.07.2019 Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България - Северна Македония 2014-2020, CCI NO 2014TC16I5CB006   Уважаеми колеги, партньори по проекта, граждани и представители на медиите, Община Струмяни, в качеството си на водещ партньор на проекта „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ-ИПП България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, има удоволствието да Ви покани да участвате в откриващата пресконференция по проекта, която ще се...

Община Струмяни участва в реализирането на първия в България проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци
12.06.2020
На 12 юни 2020 г. в Заседателната зала на община Сандански се проведе закриваща конференция на първия в България успешно реализиран проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците. Проектът BG16M1OP002-2.002-0013-C01 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“, финансиран от ДБФП  BG16M1OP002-2.002-0013-C0/13.11.2017 г. от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. Общият...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?