Защита на потребителите
Туризъм

/assets/10.Tourism/panorama2.jpg
/assets/10.Tourism/elementi/elemnt long 2.png

Развитието на туризма в община Струмяни е базирано основно на богатия набор от природни и културно-исторически ресурси. Оползотворяването им, опазването им, социализацията им са ключов фактор за развитието на туризма на територията на община Струмяни. Близостта до утвърдени национални и международни туристически центрове, каквито са Сандански и Банско, могат да бъдат използвани чрез привличане на част от туристите им да посетят забележителностите на община Струмяни.
1. Защитени природни територии
На територията на община Струмяни се включва малка част от Национален парк „Пирин“, резерват „Соколата“ и вековни дървета.
НП „Пирин“ е разположен в североизточната част на община Струмяни с площ от 184,4ха. Паркът е с национално и международно значение. Включен е в списъка на ООН за Националните паркове и в списъка на ЮНЕСКО по Конвенция за защита на световното културно и природно богатство.
Природен резерват „Соколата“ – обявен със заповед №115 от 18.02.1985г. Намира се на 6 км. югозападно от с. Игралище и заема площ от 211ха. Резерватът е естествено находище на високостъблена гора от благун.
2. Църкви
По-голямата част от църквите в община Струмяни, намиращи се в пределите на Малешевска планина, са в архитектурен стил от времето на турското робство – полувкопани в земята с непретенциозен външен вид. Като паметници на културата църквите са с местно значение. Останалите църкви в общината са строени в по-ново време и имат по-скоро художествена, отколкото историческа стойност.
Църквите в община Струмяни, особено тези, които са паметници на културата са подходящи за туристически посещения и включването им в туристически маршрути за религиозен туризъм трябва да бъде подпомогнато.
3. Традиционни празници
Всяко село в общината има свой общоселски събор, който преминава под знака на народното веселие и е повод за посещаване на родните места от много хора, които не живеят вече там, а и много гости да посетят определено село и да се запознаят с бита, културата и традициите на населеното място.

Празник на боговете на виното – празнува се в с.Илинденци, известно със своите лозя и вина, посветен е на боговете на виното. Протича с тържествен водосвет, традиционно зарязване на лозята и конкурс за най-хубаво вино с богата културна програма.

Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ - утвърден и набиращ популярност, провежда се всяка година през месец октомври. В продължение на 3 дни групи от цял свят се събират и сприятеляват чрез музиката и танците.
/assets/10.Tourism/elementi/elemnt long 2.png

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС