Защита на потребителите
Ресурси
 
Община Струмяни се намира в западната част на Област Благоевград и с площта си от 362 km2 (5.72%) заема 9-мо място сред 14-те общини на областта. Граничи с общините Кресна-на север, Сандански-на юг, Банско - на изток и Петрич- на югозапад. На запад граничи с община Берово, Р Македония. Общинският център Струмяни е на 33 км от границата с Гърция, на 35 км от границата с Македония и на 150 км от София.
Общината обхваща части от поречието на Средна Струма, западните склонове на Пирин и източните склонове на Малешевска планина като в състава й влизат 21 населени места. Територията на общината се отличава с разнообразен релеф, преобладаващо планински-около 80%, характеризиращ се с живописни скали и голям брой пещери по склоновете на Пирин. По поречието на река Струма минава Виа Аристотелис-един от главните маршрути за миграция на птиците от Европа към Африка.
През територията на общината преминава главен път E-79, който е част от Трансевропейската транспортна мрежа-Коридор ІV, свързващ Германия с Турция. Важна част от националната пътна инфраструктура е и международната железопътната линия София-Кулата-Атина. В момента се изгражда автомагистрала "Струма", чието трасе на територията на общината е 8.1 км. В процес е изграждането на ГКПП Клепало, който ще позволява преминаване на границата с Р Македония и връзка с община Берово, съкращавайки значително разстоянието на ползваните в момента маршрути към тези части на Р Македония.
Общината е бедна на полезни изкопаеми. На територията на общината са открити и се експлоатират находища от мрамор. Река Струма и нейните притоци се използват за добив на инертни материали.  
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС