Защита на потребителите
Местни избори 2015 и национален референдум
 
 
 
Предварителни избирателни списъци 
за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите
 
Предварителни избирателни списъци 
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
 
14.10.2015 
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
 
14.10.2015
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.

 Списъците са премахнати след провеждане на изборите

 
 
Съобщения и информация:
 
17.08.2015
На основание чл. 75, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, на 21 август 2015 г., от 10.00 ч. в сградата на общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации за определяне състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 
17.08.2015 
Заповед З-374/17.08.2015 на Кмет на община Струмяни за населените места, които придобиват статут на кметство.
 
30.08.2015
 
04.09.2015
 
07.09.2015
Общинската избирателна комисия в община Струмяни се помещава в голямата зала на НЧ "Будител 1977"  и е с адрес: с.Струмяни, пл." 7-ми април" № 2. тел./факс : 07434-2016, електронна поща: oik_strumyani2015@abv.bg
 
07.09.2015
 
11.09.2015
На основание чл. 91, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс, на 16 септември 2015 г., от 14.00 ч. в сградата на общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, и за провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 
07.10.2015
 
21.10.2015
 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС