Защита на потребителите
Комуникации

Населените места в общината са телефонизирани и радиофицирани.

Всички населени места са включени за входящо и изходящо избиране в автоматично вътрешно, регионално и международно избиране.

През 2010 г. е извършена цифровизация във всички населени места на територията на общината.

От страна на "М-ТЕЛ" , “Глобул” и "Вивател" са монтирани антени и покриват 90 % от територия на общината. Предвижда се монтирането на още антени за да може да се обхванат всички населени места.

Освен морилните оператори връзка с ИНТЕРНЕТ предлагат и фирмите Кабелна телевизия ВЕГА, Citynet, Terakom.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС