Защита на потребителите
Правилник за организацията и дейността на ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ

 


ПРАВИЛНИК

ЗА

 

Приет с Решение № 38 от Протокол №5/29.02.2008 г. на общински съвет Струмяни. (изм. и доп. с Решение. №39 от Протокол №6/20.03.2008г. на ОбС Струмяни; изм. и доп. с Решение. №43 от Протокол №6/20.03.2008г. на ОбС Струмяни.); (изм. и доп. с Решение. № 127 от Протокол №16/29.12.2008 г. на ОбС Струмяни),(изм. и доп. с Решение № 156 от Протокол №18/27.02.2009 г. на ОбС Струмяни), (изм. и доп. с Решение № 304 от Протокол №37/15.07.2010 г. на ОбС Струмяни), (доп. с Решение № 428 от Протокол № 55/08.09.2011 г. на ОбС Струмяни), (доп. с Решение №151 от Протокол №15/02.10.2012г.), (изм. и доп. с Решение №427 от Протокол №32/30.01.2014г. на ОбС Струмяни), ( изм. с Решение № 319 от Протокол №36/29.03.2018г. на ОбС Струмяни), (изм. и доп. с Решение № 86 от Протокол № 10/28.05.2020 г. на ОбС Струмяни), (изм. с Решение № 327/23.02.2022 г. / влязло в законна сила на 15.03.2022 г./ на Административен съд - Благоевград).

Правилникът може да изтеглите от тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС