Защита на потребителите
Телефонен указател
Управленски екип:
Длъжност телефон
Кмет 07434 31 08
Зам.кмет по стопанските дейности 07434 31 08
Зам.кмет по хуманитарните дейности 07434 31 08
Секретар 07434 31 06
Вътрешен одитор 07434 31 08

Дирекция „Сигурност, информационни технологии и
административно обслужване на населението”

 
Длъжност телефон
Директор Стоян Петков 07434 20 54
Инспектор Стоян Стоянов 07434 31 08
Младши експерт Здравко Стоянов 07434 20 54
Младши експерт Даниела Подгорска 07434 31 51
Фронт офис 07434 31 08
Специалист Марияна Иванова 07434 31 08
Младши експерт Ива Тушева 07434 31 08

Старши експерт Гражданско състояние 

Теменужка Донева

07434 31 34


Дирекция ”Местни приходи, Общинска собственост и опазване на
околната среда, Финансово-счетоводно и ТРЗ обзлужване”

 
Длъжност телефон
Директор Петя Голева 07434 30 62
Главен архитект 07434 31 09
Главен специалист Вера Боянска 07434 31 09
Специалист Димитър Сарадинов 07434 31 09
Специалист Благой Писков 07434 31 09
Специалист Невена Стоянова 07434 31 09
Инспектор Иван Стойчев 07434 31 08
Главен счетоводител и старши счетоводтел 07434 31 02
Старши счетоводител Димитрина Танурска 07434 30 62
Старши инспектор Aлбена Комитова 07434 20 53
Старши експерт Диана Петкова 07434 31 08
Старши инспектор Надежда Георгирва 07434 20 53
Организатор ОПТ Янка Станоева 07434 31 28
Младши експерт Христина Димитрова 07434 20 49
Младши експерт Стоица Котева 07434 20 49
Старши експерт Василка Панкова 07434 20 52

Сoциална услуга телефон
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ Струмяни Домакин 0879 204862
Център за социална рехабилитация и интеграция
с. Струмяни
0878 450069
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с. Раздол 07434 72 15,
0885 921706
Защитено жилище за лица с пихични разстройства с. Раздол 0885 921706
Центрове за грижа за лица с психични разстройства(ЦГЛПР) -
"ВЯРА", "НАДЕЖДА", "МИЛОСЪРДИЕ", "СВЕТЛИНА" - с.Каменица
0885 841417


Kметства
Населено място телефон
Село Микрево 07434 31 51
Село Илинденци 07434 20 43
Село Цапарево, Горна Рибница, Гореме и Вракуповица 0878 451782
Село Горна Крушица и Кърпелево 0878 451284
Село Добри Лаки и Колибите 0878 451761
Село Драката 0878 450799
Село Палат и Велюшец 0879 204872
Село Игралище 0878 451243
Село  Махалата и Седелец 0879 204879
Село Каменица 0878 451286
Село Никудин 0878 451589
Село Раздол и Клепало 0878 451766
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС