Solidarity4Heritage
Телефонен указател
Управленски екип:
Длъжност телефон
Кмет 07434 31 08
Зам.кмет по стопанските дейности 07434 31 08
Зам.кмет по хуманитарните дейности 07434 31 08
Секретар 07434 31 06
Стажант одитор 07434 31 08

Дирекция ”Административно, правно, информационно и финансово обслужване”
Длъжност телефон
Директор 07434 31 08
Гл.счетоводител 07434 31 08
Старши счетоводител 07434 30 62
Младши счетоводител 07434 31 02
Счетоводител 07434 31 02
Старши експерт 07434 30 62
Главен експерт 07434 20 54
Младши експерт 07434 20 54
Младши експерт 07434 31 08
Младши експерт Гражданско състояние 07434 31 34
Фронт офис 07434 31 08Дирекция ”Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности”
Длъжност телефон
Директор 07434 31 08
Главен архитект 07434 31 09
Главен инженер  07434 31 09
Главен специалист  07434 31 09
Старши инспектор 07434 31 09
Старши експерт 07434 20 49
Старши инспектор 07434 31 08
Инспектор 07434 31 08
Старши инспектор 07434 31 09
Старши експерт 07434 20 52

Домашен социален патронаж

Длъжност телефон
Управител 0878 42 82 67
Домакин 0879 20 48 62


Кметове на кметства и администрация
Населено място телефон
Село Микрево 07434 31 51
Село Илинденци 07434 20 43
Село Цапарево 07434 62 63
Село Раздол 07434 72 20
Село Добри Лаки 07434 73 30
Село Игралище 07434 82 26
Село Драката 07434 31 35
Село Каменица 07434 38 40

Администрация по кметства
с. Микрево  
Длъжност телефон
Ст.спец.Гражданско състояние 07434 31 51
Ст.спец.Административно обслужване 07434 31 51
Гл.спец. по ромските въпроси 07434 31 51
   
с. Илинденци  
Длъжност телефон
Мл.спец.Гражданско състояние 07434/20 43
Ст.спец.Административно обслужване 07434/20 43

Кметски наместници
Населено място телефон
Гореме и Вракуповица 07434 62 87
Горна Крушица и Кърпелево 07434 38 48
Никудин 07434 73 21
Махалата 0879 20 47 92
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?