Защита на потребителите
Кърпелево
/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/karpelevo-005.jpg/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/karpelevo-006.jpg/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/karpelevo-007.jpg 
Селото се намира в източните разклонения на Малешевска планина на около 584 м. надморска височина. Смята се, че през XVI век са били първите заселници, скотовъди, които основали колибарски махали. Под имената Кърпелева и Кърпел е вписано в турски архиви от 1611, 1617, 1650 и 1660 година. По време на робството е бил и турски чифлик. Края на XIX век собственикът на чифлика се е наричал Кърпел бей. Според легенда, той живеел в кула и имал две дъщери. Веднъж дъщерите му били на жътва и както жънели си пеели, а наблизо двама пастири се провиквали „и-ху, и-ху” като слушали песните. Дъщерите приели това за обида и се оплакали на баща си. Двамата пастири били хванати и пребити до смърт, но оцелял само единият, който избягал в Струмица. Там събрал дружина и нападнал къщата на бея. Това станало на празника Великден. Беят и семейството му били избити, но останало живо едно от най-малките му деца, което било скрито в подница за печене на хляб. Като пораснало детето разбрало, че е син на Кърпел и че има чифлик. Детето се казвало Джелал бей и живеело в Петрич. През 1909 година той продал чифлика на кърпелевци за 1200 турски лири.
В края на XIX век селото е наброявало 200 жители, през 2001 година са 65, а през 2015 са 32 души.
Климатът се определя като преходносредиземноморски, а почвите са канелени горски.
 

Кметски наместник – Христо Варсански, тел.0879204873
 
/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/karpelevo-001.jpg/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/Karpelevo-003.jpg/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/Karpelevo-002.jpg
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС