Защита на потребителите
Клепало

/assets/Naseleni mesta/Klepalo/Klepalo-002.JPG

Клепало е разположено във високата част на Малешевска планина, на около 1020 м. надморска височина. Селото се казва Клепало, защото е имало църква, на която било закачено клепало (здрава дъбова дъска, която била удряна с чук), чрез която са били оповестявани събирания на хората от селото по различни поводи. Според предание селото е съществувало на различни места като селище още по време на Средновековието. В края на XIX век селото брои 120 души, през 2001 – 73, а през 2015 – 34 жители. През 1902 година населението взема участие в Горемското въстание. Паметна година е 1922 – открива се училище.

Почвите в района са кафяви горски. Поминъкът на населението е в отглеждането на зърнени и фуражни култури, домашни животни, а през XX век се появява и тютюнът.

Кметски наместник – Георги Пендурков, тел.0879204861

/assets/Naseleni mesta/Klepalo/Klepalo-003.JPG

Домът на вярата в с. Клепало(натиснете тук, за да видите историята на цял екран)

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС