Защита на потребителите
Новини
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни е в нов състав. Класирани кандидати за позиция "Обществен възпитател"!
19.03.2020
На основание разгледаните документи и проведените интервюта с кандидатите за заемане на длъжността “обществен възпитател“ в община Струмяни за 2020 година, Комисия назначена със заповед № З-19 / 15.01.2020 г. на Кмета на Община Струмяни, избра и класира следните кандидати:

1. Миглена Котева-Димитрова
2. Стоица Котева
3. Мариана Стоянова
4. Величка Чиликова
5. Красимира Янева
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС