Защита на потребителите
Новини
"Тютюнопушенето е вредно за вашето здраве"
31.05.2021

По повод 31 май - Международния ден за борба с тютюнопушенето, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Струмяни представи онлайн презентация на тема: "Тютюнопушенето е вредно за вашето здраве"!

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС