Защита на потребителите
Новини
Свикват се консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ на 22.02.2021 г. от 13.00 часа
17.02.2021

П О К А Н А  

за провеждане на консултации за съставяне на СИК в община Струмяни за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание  чл. 91 от Изборния кодекс и  Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, ви каня на 22.02.2021 г., от 13.00 часа, в сградата на общинска администрация Струмяни за провеждане на консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/.

Представителите на партиите или коалициите от партии, съгласно т. 8 от решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, моля да подготвят и носят със себе си следните документи:

- заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г.; или копие от решението за образуване на коалицията участие в изборите за 44 – то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

- когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

След проведените консултации представителите на партиите или коалициите от партии в срок до 24.02.2021 г. представят писмено предложение за състава на СИК, което съдържа:

      - наименованието на партията и коалицията, която прави предложението;

      - имената и ЕГН на предложените лица;

      - длъжността в комисията, за която се предлагат;

      - образование, специалност;

      - телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?