Защита на потребителите
ОП-7/08.09.2017
електронна преписка

16.10.2017г. Публикуван е Протокол от 04.10.2017г. от работата на комисията, назначена със заповед № З -381/04.10.201 г., утвърден на 16.10.2017г.


Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/08.09.2017 16.10.2017   13:31

Протокол от 04.10.2017г. от работата на комисията, назначена със заповед № З -381/04.10.2017г., утвърден на 16.10.2017г.


08.09.2017
Стартира процедура за избор на изпълнител за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9068115 от 08.09.2017 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

26 септември 2017

Срок за подаване на оферти

 26.09.2017г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

17148.06 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

27.09.2017г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(2.7 МБ Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9068115 от 08.09.2017 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

08.09.2017 16:12

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС