Защита на потребителите
ОП-18/14.12.2016
електронна преписка
25.01.2017
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка ДГ-160/28.12.2016 г. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

25.01.2017 16:40

Договор за възлагане на обществена поръчка ДГ-160/28.12.2016 г. 28.12.2016

Публикуван е утвърден протокол от 28.12.2016 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-529/28.12.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/14.12.2016

28.12.2016 16:24

Утвърден протокол от 28.12.2016 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-529/28.12.2016 г. а Кмета на община Струмяни14.12.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер - товарач за нуждите на община Струмани", с ID № 9059939 в АОП от 14.12.2016г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

21.12.2016

Срок за подаване на оферти

21.12.2016 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

54 000 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(0.7 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

 

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

14.12.2016 16:25

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС