Защита на потребителите
ОП-15/10.09.2019
елкетронна преписка 
01.10.2019 г.

Публикуван е договор № ДГ-113/01.10.2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/10.09.2019

23.10.2019 16:55

Договор № ДГ-113/01.10.2019 г.


01.10.2019 г.

Публикуван е Протокол от 27.09.2019 г.  от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите по процедурата.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/10.09.2019

01.10.2019 10:01

Протокол от 27.09.2019 г.  от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите по процедурата.


20.09.2019 г. 19:32
На 20.09.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9092715, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.
Срок за получаване на офертите: 25.09.2019 г., 17:00 ч.

10.09.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "Ремонт на пътна настилка на ул."Св.Константин и Елена" от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул."Цар Иван Шишман" от ОТ.2 до ОТ.1. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9092344 от 10.09.2019г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

20.09.2019, 17:00

Срок за подаване на оферти

20.09.2019, 17:00

Прогнозна стойност:

74 945.03 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

27.09.2019 г. 10:30

Пълен комплект документи, необходими за участие

Документация(изтегли тук)

Проекти (изтегли тук)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9092344 от 10.09.2019г.

Публикуване в електронната преписка/дата и час/

 10.09.2019 г.  16:55

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС