Защита на потребителите
ОП-13/26.08.2016
електронна преписка

10.11.2016
Публикуван е Договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-135/30.09.2016г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/26.08.2016

10.11.2016 15:45

Публикуван е Договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-135/30.09.2016 г. 26.09.2016
Публикуван е Протокол 2 от 26.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-361/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/26.08.2016

26.09.2016 16:56

Протокол 2 от 26.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-361/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни.26.09.2016
Публикуван е утвърден Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-361/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/26.08.2016

26.09.2016 16:53

утвърден Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-361/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни.14.09.2016
Публикуван е Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-361/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/26.08.2016

14.09.2016 15:55

Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед №З-361/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни.


08.09.2016

В АОП под №9056283 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ 

ОП-13/26.08.2016

08.09.2016 15:46

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в АОП на 08.09.201607.09.2016
РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с.Микрево, Община Струмяни"

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ 

ОП-13/26.08.2016

07.09.2016 17:17

РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с.Микрево, Община Струмяни"30.08.2016
РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с.Микрево, Община Струмяни"

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ 

ОП-13/26.08.2016

30.08.2016 16:22

РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с.Микрево, Община Струмяни"


26.08.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, Община Струмяни", публикувана в АОП под № 9055842 на 26.08.2016

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

7 септември 2016

Срок за подаване на оферти

07.09.2016 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

40 000 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(21 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на изпращане в АОП

26.08.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

26.08.2016 15:50


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС