Защита на потребителите
Проект НПМ-045-П2_ТО3/2018 ,,Активизиране на младите хора в малките населени места – „Партньори за промяна“ на Сдружение "Югозападен обществено-информационен център” - Благоевград

Целта на проекта „Активизиране на младите хора в малките населени места - Партньори за промяна“ е да информира и популяризира нови форми и инструменти за реализация – личностна и трудова, на младежите от три населени места в Югозападен регион – в общините Струмяни, Кресна и Симитли.

Община Струмяни като целева група по проект“Активиране на младите хора в малките населени места-Партньори за промяна“, съвместно с МКБППМН към община Струмяни и сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ – Благоевград, проведоха среща с младежи на възраст между 15 и 29 години на 14-ти март 2019 година. На срещата бяха представени целите на проекта – активиране на младите хора и формиране на лидерски умения за диалог и решаване на младежки проблеми на територията на малките населени места, разположени по долината на река Струма - Симитли, Кресна и Струмяни.
Дискутирани бяха и възможностите за създаване на подходящи условия младежите да поставят публично свои проблеми и да ги решават, като участват по-активно в процесите на формулиране и прилагане на местни младежки политики.
След проведеното събитие на младежите бяха връчени удостоверения за участие.

Реусрси разпространявани от Югозападен обществено-информационен център:

Бюлетин 1
Бюлетин 2
Бюлетин 3


/assets/Projects/2019/paratners-for-changing/sdruzhenie UIC.JPG

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС