Защита на потребителите
Новини
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ДОПУСКА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРЕЗ 2024 Г.
21.02.2024

На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на 22.02.2024 г. /четвъртък/ в 10:30 часа, следните класирани кандидати:

  1. Величка Димитрова Иручева
  2. Красимира Костадинова Янева
  3. Мирослава Димчева Костадинова
  4. Янка Павлова Станоева
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС