Защита на потребителите
Новини
Във връзка с приключването на 2022 година паричните салони на Общинаска администрация ще работят след 12:00 ч. на 3-ти януари 2023 г.
30.12.2022

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУМЯНИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ  ДАНЪКОПЛАТЦИ, ЧЕ НА 03.01.2023 Г. КАСИТЕ НЯМА ДА РАБОТЯТ ДА 12.00 Ч., ПОРАДИ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

ОТ 04 ЯНУАРИ 2023 Г. ЩЕ МОГАД ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК, КАКТО И ДА СЕ ЗАПЛАЩА ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК.

ОТ 04 ЯНУАРИ 2023 Г. ДАНЪК ВЪРХУ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПОГАСЯВАТ ЗА МИНАЛИ ГОДИНИ.

ОТ 09 ЯНУАРИ 2023 Г. ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПЛАЩА ДАНЪК ВЪРХУ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

 ОТ 01 МАРТ 2023 Г. ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

За всички, които имат спешна нужда да платят стари задължения могат да напарвят това чрез касите на EasyPay

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?