Защита на потребителите
Новини
ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2022
Във връзка с изпълнение на дейности по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0014-С01 по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, имаме удоволствието да Ви поканим на откриваща пресконференция, която ще се проведе на 03.11.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес: Пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?