Защита на потребителите
Общински правила

 Правила и задължения за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2022/2023 година(Приложение №4 към Решение №279/28.02.2022)

Правилник за организацията и реда  на работа на  Общински фонд за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА” (Прилложение № 1 към решение № 366/30.08.2018) 

 Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни (Приложение №5, към решение № 725 от Протокол №50/28.07.15 год.)
            - СПИСЪК НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

 Правилник за устройството и дейността на звеното "Общинска полиция" - община Струмяни (21.10.2010г.)

 
Правила за взаимодействие между община Струмяни и неправителствените организации в община Струмяни (15.07.2010г.)

Правилник за организацията и дейността на обществен посредник на територията на община Струмяни (17.03.2005)

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС