Защита на потребителите
Второ заседание на Общински съвет Струмяни
To се проведе на 03.12.2015г. в заседателната зала на ОбС Струмяни.
Положиха клетва новоизбраните общински съветници от листата на Реформаторския блок г-н Емил Трендафилов и г-н Методи Котевски, които замениха първоначално избраните г-жа Петя Голева и г-н Йордан Тушев.
Беше определен поименният състав на членовете на постоянните комисии и избрани техните председатели.
Създаде се комисия за изработване на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Струмяни за работата и взаимодействието с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
На заседанието бяха избрани зам.председателите на Общински съвет Струмяни. Бе определено продължителността на работното време и броят на кметските наместници в Община Струмяни.
За делегат в общото събрание на НСОРБ бе избрана г-жа Златка Яневска , а за делегат в общото събрание на СЮЗО бе избран г-н Емил Илиев.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС