Защита на потребителите
Пожарна безопастност и защита на населенитоПолзвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

Пожари

Наводнения

Спешни медицински случаи

Смерч (ураганни ветрове)

Земетресения

Катастрофи

Промишлени аварии и други замърсявания

Радиация

Зимни бури

Съмнения за антракс или други биологични агенти

Други произшествия и инциденти

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС