Защита на потребителите
МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА" МИКРЕВО-2022 приключи. Вижте кои са победителите. Гледайте вечерните концерти излъчени по ФенФолк ТВ, както и снимки от сцената на всички участници.
Срокът за доброволно плащане на местните данъци и такси за 2022 г. изтече. Започва трупането на лихва върху неплатените задължения.
14.11.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че...

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛАДЕНЦИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ Е ДО 28.11.2022 Г.
01.11.2022
УВАЖАЕМИ собственици на кладенци, сондажи, герани,  дренажи и други водовземни съоръжения от подземни води, Уведомяваме...

ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2022
Във връзка с изпълнение на дейности по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0014-С01 по проект „Нова дългосрочна...

Здрава, успешна и плодотворна нова учебна година! НА ДОБЪР ЧАС УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!
5 юни - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА - ПРЕДСТАВЯМЕ: БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?