5 юни - СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА - ПРЕДСТАВЯМЕ: БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ОБЩИНА СТРУМЯНИ
5 юни е светевоен ден на околната среда. Тази година мотото е : Време за природа (Time for Nature)
03.06.2020
Биоразнообразие Този Световен ден на околната среда ни учи как всички живи същества на планетата са...

Подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижи в община Струмяни”
03.06.2020
Община Струмяни набира, желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа“ в условията на COVID-19 О  Б  Я ...

Провеждане на процедура за подбор на персонал по предоставянето на социални услуги
03.06.2020
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР).Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ...

Спасов ден 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Палатски връх 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Местността Спасов ден-Седелец и Махалата 2020
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?