Защита на потребителите
30 години от полагане основите на храма "Св. Св. Константин и Елена" в Струмяни
Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджет 2022 на Община Струмяни.
08.06.2023
Председателя на Общински съвет Струмяни на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси отправя...

Общински съвет Струмяни обявява процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански
05.06.2023
На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 400 от 29.05. 2023 г. на...

Световен ден на околната среда – 5 юни
02.06.2023
Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и...

Празник на храма "Св. Св. Констанитн и Елена" в с. Струмяни през 2019 г.
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019
Георги Фильов, Председател на църковното настоятелство
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?