Защита на потребителите
Структура

Дирекция ”Местни приходи, Общинска собственост и опазване на околната среда, Финансово-счетоводно и ТРЗ обзлужване”
   
Диана Петкова
Старши експерт
Христина Димитрова
Младши експерт
Миглена Котева-Димитрова
Младши експерт
Стоица Котева
Младши експерт
Нели Митрева
Старши експерт
Нели Драмалиева
Младши експерт
Маргарита Сандъкчиева
Специалист

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС