Защита на потребителите
Проект „Живото културно наследство на два народа на една сцена”


В рамките на настоящия проект се предвижда разработването на съвместна онлайн мрежова платформа „Живото културно наследство на две нации на една сцена“.
Мрежовата платформа ще предостави възможност за обмен на добри практики в управлението на устойчивия туризъм;
ще подпомогне организирането на съвместни културни събития;
ще насърчава нематериалната културна идентичност в областта на музиката, театъра, изкуството и др. на област Благоевград в България и Югоизточен регион на Македония;
ще предостави възможност за комуникация между ансамбли и фолклорни групи, изпълнители, организатори и други заинтересовани страни в областта на развитието на съвместен алтернативен вид туризъм в трансграничния регион на България и Македония.
Това ще помогне за укрепване на връзките между голям брой заинтересовани страни и ще подобри развитието на алтернативния туризъм в трансграничния регион.
Организирани и проведени съвместни инициативи с участието на младежи от CBA България – Македония по теми, свързани с устойчивото използване и популяризиране на нематериалното културно наследство на региона, ще повишат тяхната информираност по темата.
Това ще предотврати загиването на традициите и ще подпомогне опазването и възраждането на живото културно наследство в област Благоевград и Югоизточен регион на Македония. Този модел ще бъде силно популяризиран и събитията ще бъдат публични, което цели обмен на добри практики, които могат да бъдат използвани от други организации и институции, участващи или желаещи да участват в опазването на културното наследство, както и развитието на устойчиви туризъм в трансграничната зона между България и Македония.
Организирането на съвместни културни събития с участието на БГ и МК изпълнители ще повиши познанията им за традициите на съседите и ще създаде България за македонците или Македония за българите привлекателна туристическа дестинация, която ще стимулира техните посещения.
В резултат на успешното изпълнение на дейностите, предвидени в проекта, посещенията на гости и туристическият интерес към целевия регион ще се повишат в резултат на по-добро популяризиране на различни културни събития и по-добро популяризиране на уникалната културна идентичност. Това ще допринесе за засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства в областта на по-доброто използване на културното наследство и използване на неизползваните потенциали за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион България – Македония.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС