Защита на потребителите
ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, с. Раздол, общ. Струмяни
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ
ДПЛПР с.Раздол се закрива със заповед № РД01-0956/07.06.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, 
считано от 01.07.2022 г.

Правото на живот е регламентирано в една от основните разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. За всяко човешко същество е естествен стремежът към свобода, равенство и достойнство. Създаването на условия за постигането им е критерий за равнопоставеност и цивилизованост на обществото.
Институцията е разположена на 22 км от общинския център Струмяни в местността “Студената вода” и на 3 км.от с. Раздол. Селото е разположено в полите на Малешевска планина, която е част от Осогово - Беласишката планинска група. Климатът в село Раздол попада в преходносредиземноморската климатична област. Транспортната връзка с Дома се осъществява 5 пъти седмично с автобусен транспорт.
Домът е открит през 1958 год., като Дом за девойки с душевни недъзи.
От 01.03.2012 г. капацитетът на Дома е 70 потребители. Започнато е реформиране на Дома с цел намаляване на капацитета по утвърден план на Агенцията за социално подпомагане.
Сградите са масивни, в двуетажна сграда са разположени спалните помещения на потребителите, в добро общо състояние с алуминиева дограма, които са функционално свързани. Обособени са 28 спални помещения за потребителите разпределени в две крила. В едното крило е направен основен ремонт, където са обособени 15 спални помещения с по две или три легла със самостоятелни санитарни възли. Останалите спални помещения също са обособени с две или три легла и ползват общ санитарен възел на етажа.
Всяка стая има телевизор, гардероб и индивидуални шкафчета.
Столовата на специализираната институция разполага с 8 маси и 32 стола за хранене на настанените лица, оборудвани с нужните аксесоари.
Дневната разполага с телевизор, дивани, маси, библиотека с над 200 книги, компютърна конфигурация за ползването им от хора с увреждания.
Спалните и сервизни помещения се почистват четирикратно в деня и основно всяка седмица.
Дворното пространство е с обща площ 25 дка., добре озеленено с оформени цветни лехи и алеи. Алеите са асфалтирани и за потребителите са осигурени беседка, параклис, пейки и барбекю, с което са създадени добри условия за разходки и прекарване на свободното време. Разположението на алеите и пейките е съобразено с размерите на инвалидните колички. В сградата има асансьор за трудноподвижните потребители.
На потребителите на социални услуги се предлага седем дни седмично по едно месно ястие – супа или основно ястие, предлагат се по възможност пресни салати и плодове. Осигурен е личен избор на потребителите при хранене.
Ежедневно се извършва пране на личното бельо в една промишлена и две индивидуални перални машини. Осигурени са от дарители шевни машини за ползване от потребителите.
Осигурено 24-часово медицинско обслужване и сигнална система за повикване. Медицинските сестри изготвят планове за здравни грижи. Извършват се профилактични прегледи на настанените лица и консултации със специалисти.
На потребителите на социалната услуга се изготвя индивидуалният план за работа след приемане на лицето в специализираната институция. Планът се базира на направената оценка на потребностите на лицето и мотивираното предложение за предоставяне на социални услуги от социалния работник. Формулират се основните насоки за бъдеща социална работа в зависимост от потребностите и желанията на лицето. Актуализира се на всеки 6 месеца (при необходимост и по-често).
С цел подобряване качеството на живот на настанените лица в дома има изготвен годишен план за организиране на свободното време чрез различни дейности (културотерапия, музикотерапия, трудотерапия и други): планиране и осъществяване на екскурзии: празнуване на рождени дни и празници от народния календар: четене на художествена литература: четене на вестници и списания: екскурзии, посещения на различни местности, установени са контакти с Защитено жилище с.Раздол.
На потребителите на социалната услуга е организиран оптимален режим на трудотерапия, съобразен с психофизиологичните им дадености и особености. Подпомагат се в придобиване на знания, умения и ориентири относно заобикалящата ги среда. Осигурява им се възможност за правилен индивидуален избор на дейност.
Трудотерапията включва: готварство, зеленчукопроизводство и цветарство, битов труд – плетене, шиене, занимателна трудотерапия, включваща рисуване, апликиране, изработване на пана от различни природни и текстилни материали.
Музикотерапията включва: възприемане на музикални изпълнения, изпълняване на любими песни, създаване на навик да се слуша музика и да се пее.
Социалният работник съвместно с медицинските сестри, трудотерапевтите обособяват групи по интереси за провеждане на занимателна терапия, битов труд – поддържане на цветните и зеленчукови алеи, в мини - кухнята си приготвят храна.
Нашият екип : Домът разполага със специализиран екип - лекар, медицински сестри, кинезитерапевт, социални работници, трудотерапевт, санитари.

Последен директор: Севделина Траянова
Адрес: с. Раздол, общ. Струмяни
Тел. 074347/ 219; 0885/ 841417
Е-mail: dvhprRazdol@gmail.com


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС