Защита на потребителите
Основни правила за пожарна безопасност
  • Да не изгарят горими отпадъци, суха растителност, стърнища, храсти и други растителни остатъци;
  • Да не палят открит огън и да не използват открити огнеизточници в земеделските земи и около тях;
  • Да не палят огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
  • Да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
  • В никакъв случай де не палят огън за почистване на свободните дворни площи около жилищните сгради и селскостопанските постройки;
  • При приготвяне на зимнина да обособяват огнищата далече от сгради, горими конструкции и други горими материали. Да не се обособяват огнища на места, непочистени от суха растителност. През цялото време да не оставят огъня без надзор, като предварително осигурят кофи с вода за гасене;
  • Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски територии.

 

Неспазването на посочените правила може да доведе до възникване на пожари, които при наличие на вятър да се разпространят на големи площи.

Затова още веднъж призоваваме гражданите да бъдат внимателни.  

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС