Защита на потребителите
ОП-3/25.03.2020
електронна преписка
30.04.2020 16:35
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(17)/30.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

21.04.2020г. 16:17
Публикувано е в АОП Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 973208 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево,с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

14.04.2020 15:45
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(14)/13.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

10.04.2020 18:19
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(12)/10.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

10.04.2020 18:15
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (ОП-3(11)/10.04.2020 вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване нарупа села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

08.04.2020 16:35

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.

06.04.2020 16:15
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”.  Чертежите по част ВиК са налични в част технически спецификации на интернет страницата на общината. За ваше улеснение прилагаме същите чертежи в некомпресиран вид(изтеглете тук).

03.04.2020 16:10
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: 
„Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”. 

25.03.2020

ОП-3/25.03.2020г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево,с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 968121- решение за откриване на процедурата ; Под № 968137 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Обект на поръчката:

„Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

Прогнозна стойност:

9 832 030.24 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

22.04.2020 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.04.2020 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 23.04.2020г. Час: 15:00 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

25.03.2020 г.  15:35

Дата на изпращане в АОП

25.03.2020 г.

Дата на публикуване в АОП

25.03.2020 г.
№ 968121- решение за откриване на процедурата ;
№ 968137 - обявление за поръчката.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС